Day: April 6, 2021

Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh

Thứ Tư, Tuần Bát Nhật Phục sinh – 07/04/21 BÀI ĐỌC I:  Cv 3, 1-10 “Có cái này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền…