Day: April 5, 2021

Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy

Thứ Ba, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 06/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 2, 36-41“Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Kitô”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói với những người Do-thái rằng: “Xin toàn…