Day: April 4, 2021

Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó

Thứ Hai, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 05/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14. 22-32“Thiên Chúa đã cho Đức Kitô phục sinh, và tất cả chúng tôi làm chứng về Người”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói…