Day: April 3, 2021

Người phải sống lại từ cõi chết

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH, NĂM B – 04/04/21 BÀI ĐỌC I:  Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy…