Day: April 1, 2021

Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta

Thứ Sáu Tuần Thánh – 02/04/21 – Ăn Chay-Kiêng Thịt TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA BÀI ĐỌC I: Is 52, 13-53, 12 “Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”.(Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Này tôi tớ Ta sẽ được cao minh,…