Day: March 22, 2021

Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai

Thứ Ba, Tuần 5 Mùa Chay – 23/03/21 Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, các người Do-thái rời bỏ núi Hor, theo con đường về phía Biển Ðỏ, để vòng quanh xứ Eđom.…