Day: March 21, 2021

Ta là sự sáng thế gian

Thứ Hai, Tuần 5 Mùa Chay – 22/03/21 Bài Ðọc I: Ðn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 (Bài dài) “Ðây tôi phải chết, dù tôi không làm điều họ vu khống cho tôi”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, có một người đàn ông ở Babylon tên là Gioakim cưới bà vợ tên là…