Day: March 20, 2021

Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY, NĂM B – 21/03/21 Bài Ðọc I: Gr 31, 31-34 “Ta sẽ ký kết giao ước mới và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi nữa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Chúa phán: “Ðây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước…