Day: March 19, 2021

Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?

Thứ Bảy, Tuần 4 Mùa Chay – 20/03/21 Bài Ðọc I: Gr 11, 18-20 Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con, con như…