Day: March 16, 2021

Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy

Thứ Tư, Tuần 4 Mùa Chay – 17/03/21 Bài Ðọc I: Is 49, 8-15 Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp ngươi;…