Day: March 11, 2021

Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người

Thứ Sáu, Tuần 3 Mùa Chay – 12/03/21 (Kiêng ThỊt) Bài Ðọc I: Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi,…