Day: March 6, 2021

Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY, NĂM B – 07/03/21 Bài Ðọc I: Xh 20, 1-17 “Luật do Môsê đã ban ra”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: Ta là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi…