Day: March 2, 2021

Mẫu gương người gia trưởng thánh đức tuyệt vời

Ngày 8-12-2020, nhân kỷ niệm 150 năm ĐTC Pi-ô IX chọn thánh Giu-se làm Đấng Bảo trợ Hội thánh Công Giáo (1870-2020), ĐTC Phan-xi-cô đã ban hành Tông thư “Trái tim của người Cha” (Patris corde) và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8-12-2020 đến ngày 8-12-2021. Tông thư Trái tim của…

Họ đã lên án tử cho Người

Thứ Tư, Tuần 2 Mùa Chay – 3/03/21 Bài Ðọc I: Gr 18, 18-20“Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời…