Day: March 1, 2021

Họ nói mà không làm

Thứ Ba, Tuần 2 Mùa Chay, Năm 1 – 02/03/21 BÀI ÐỌC I: Is 1, 10. 16-20“Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các Thủ lãnh thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân thành Gômôra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa…

Xin Cho Ai Nhìn Con… Được Trông Thấy Đức Mẹ

Một ngày tháng Năm năm 1945 một thiếu nữ diễm kiều quỳ nơi nhà nguyện Nữ Tu Kín Bác Ái. Cô gái quỳ thật nghiêm trang và cầu nguyện thật sốt sắng. Bỗng cô thì thầm: Thưa Đức Mẹ Bé Nhỏ của con, xin Mẹ ban cho con ơn gọi tu dòng! Vừa cầu xong…