Day: February 26, 2021

Ai được, ai không được lên thiên đàng?

Không ai sở hữu thiên đàng và cũng không ai tự mình lên thiên đàng. Thiên đàng là một quà tặng hoàn toàn nhưng không mà Thiên Chúa yêu thương trao tặng cho con người. Chính cá nhân mỗi người, trong sự tự do và ý thức, có thể đón nhận hay từ khước món…

33 câu hỏi giáo lý mùa Chay

1. Mùa Chay là gì ? Mùa Chay kéo dài bao nhiêu ngày, bắt đầu và kết thúc vào ngày nào ?Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô. Mùa Chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro và kết thúc…

Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời

Thứ Bảy, Tuần 1 Mùa Chay – 27/02/21 Bài Ðọc I: Ðnl 26, 16-19 “Ðể ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê đã nói với dân chúng rằng: “Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và…