Day: February 22, 2021

Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này

Thứ Ba, Tuần 1 Mùa Chay –23/02/21 Bài Ðọc I: Is 55, 10-11 “Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh…

Truyện tích Thánh Giuse

100 Truyện tích Thánh Giuse Truyện tích 1 -5 Truyện tích 6 – 13 Truyện tích 14 -20 Truyện tích  21 – 25 Truyện tích  26 -32 Truyện tích 33 – 40 Truyện tích 41 – 48 Truyện tích 49 – 57 Truyện tích 58 – 65 Truyện tích 66 – 73 Truyện tích 74…