Day: February 20, 2021

Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY, NĂM B – 21/02/21 BÀI ĐỌC I: St 9, 8-15 “Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”. Trích sách Sáng Thế. Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: “Đây Ta ký kết giao ước của…

Sự thật về Satan và những Thiên thần sa ngã

Ma quỷ ở đâu trong thân xác của con người? Nói một cách đơn giản nhất có thể, ma quỷ gây ảnh hưởng đến toàn bộ hoặc một phần cơ thể của chúng ta mà không nằm cố định ở một cơ quan hay bộ phận cụ thể nào. Khi người bị quỷ ám rơi…