Day: February 19, 2021

Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải

Thứ Bảy, Sau Lễ Tro – 20 /02/21 Bài Ðọc I: Is 58, 9b-14 “Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường lối của ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc;…