Day: February 18, 2021

Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay

Thứ Sáu, Sau Lễ Tro – 19/02/21 (Kiêng Thịt) Bài Ðọc I: Is 58, 1-9a “Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?” Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng; hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng…