Day: February 12, 2021

Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm lại được bảy thúng

Thứ Bảy tuần 5 thường niên. MỒNG HAI TẾT TÂN SỬU. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Lời Chúa: Lc 1,67-75 “Ðể tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta”. Khi ấy, Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Thiên Chúa của Israel, vì Chúa…