Day: February 10, 2021

Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái

Thứ Năm, Tuần 5 Thường Niên, Năm 1 – 11/02/21 Bài Ðọc I: St 2, 18-25 “Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”.…