Day: February 7, 2021

Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh

Thứ Hai, Tuần 5 Thường Niên, Năm 1 – 08/02/21 BÀI ĐỌC I:  St 1, 1-19“Thiên Chúa phán: và xảy ra như vậy”. Trích sách Sáng Thế. Từ nguyên thuỷ Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Đất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và Thần trí Thiên Chúa bay…