December 7, 2023

NHÀ THỜ  NHÌ ĐÔNG,  CHA HÒA , HUẾ: 

1.       LAN CHU:                      200 USD

2.       Jeff-Kristivi Petersen  200 usd  (em Hằng)

3.       ANNIE VU:                   1100 USD

4.       PHƯƠNG SƠN              100 USD

5.       ẨN DANH, CALI           100 USD

6.       ẨN DANH , NY              100 usd

7.       Ly                                 500 usd

8.       Trang Phan                   200 usd  (14381 Pleasant St, Garden Grove, CA 92843)

9.       NHÓM Nguyệt Nebraska  1250 usd

10.   Hiếu Phùng   200 usd (206 930 6355) *922 41 Ave SW, Seattle, WA 98136-2519

11.   Mai Pham, Seattle  1210 usd,

TOTAL : 5,160 USD

QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO DIP TẾT 2021

1.       MÂN PHAN        950 USD

2.       Jeff-Kristivi Petersen  400 usd  +300             

3.       SƠN PHƯƠNG    50 USD

4.       NGHỊ                    $100 USD

5.       THIẾT NGUYỆT    100 USD

6.       VÂN MAI             100 USD

7.        CHỊ LY                 200 usd (zelle)

8.       KIM LOAN,         100 usd

9.       THU HẢI,             300 usd

10.   KIM ĐAN ,          100 usd

11.   LÊ QUANG MỸ 200 usd

12.   CHU LAN           100 usd

13.   THU HẰNG       200 usd

14.   P.M. DOAN      200 usd

15.   ẨN DANH OK   400 USD

16.   MARY HAMPTON  500 USD

17.   ẨN DANH :   1000 USD

18.   Loan Oregon 100 usd

TOTAL:   5,400 USD

SỐ TIỀN NÀY SẼ GỞI QUA:

 SR CHIẾN 1000 ĐÔ CHO CÁC LÀNG PLEICH, KONTUM

VÀ SR PHƯƠNG 4000 ĐÔ CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ PHONG CÙI Ở KONTUM GỒM 3 LÀNG ĐẮC RING, ĐẮC HÀ, VÀ ĐẮC KIA,

SR KIM LAN CHO NGƯỜI NGHÈO  10 TRIỆU VN ở GX Phú Hòa, Tịnh Ấn Tây, Quảng Ngãi, qua Sr Kim Lan, 50 phần quà  x 200.000 đồng.

Lm Peter Lê Thanh Quang