Day: February 3, 2021

Người bắt đầu sai các ông đi

Thứ Năm, Tuần 4 Thường Niên, Năm 1 – 04/02/21 BÀI ĐỌC I: Dt 12, 18-19. 21-24“Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, Không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa…

Tổng kết qùa Tết và giúp xây nhà thờ Nhì Đông

NHÀ THỜ  NHÌ ĐÔNG,  CHA HÒA , HUẾ:  1.       LAN CHU:                      200 USD 2.       Jeff-Kristivi Petersen  200 usd  (em Hằng) 3.       ANNIE VU:                   1100 USD 4.       PHƯƠNG SƠN              100 USD 5.       ẨN DANH, CALI           100 USD 6.       ẨN DANH , NY              100 usd 7.       Ly                                 500 usd 8.       Trang Phan                   200 usd  (14381 Pleasant St, Garden Grove, CA 92843) 9.       NHÓM Nguyệt Nebraska  1250 usd 10.   Hiếu Phùng   200 usd (206 930 6355) *922 41 Ave SW, Seattle, WA…