Day: January 28, 2021

Người kia đã gieo hạt xuống đất, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết

Thứ Sáu, Tuần 3 Thường Niên, Năm 1 – 29/01/21 Bài Ðọc I: Dt 10, 32-39 “Anh em đừng mất lòng kiên nhẫn”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những ngày trước, khi anh em vừa lãnh nhận ánh sáng, anh em đã đương đầu với bao…

Các ngươi đong đấu nào thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi

Thứ Năm, Tuần 3 Thường Niên, Năm 1 – 28/01/21 Bài Ðọc I: Dt 10, 19-25 “Chúng ta hãy kiên trì tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, và hãy thúc giục nhau thực thi bác ái”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, nhờ máu Chúa Giêsu, chúng ta tin tưởng…