Day: January 14, 2021

Con Người có quyền tha tội dưới đất

Thứ Sáu, Tuần 1 Thường Niên, Năm 1 – 15/01/21 Bài Ðọc I:Dt 4, 1-5. 11 “Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của Chúa…