Day: January 9, 2021

Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha

10/01/2021 – Năm B – LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7 “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về…