Day: January 8, 2021

Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang

09/01/2021-Thứ Bảy Tuần II Mùa Giáng Sinh BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 14-21 Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, này là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa: là hễ chúng ta xin sự gì hợp ý Người, thì Người nhậm lời chúng ta. Và chúng ta biết Người…