Day: January 3, 2021

Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến

04/01/2021-Thứ Hai Tuần II Mùa Giáng Sinh Năm lẻ BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 22 – 4, 6 “Hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh…