Day: January 2, 2021

Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua

CHÚA NHẬT, LỄ HIỂN LINH, NĂM B – 03/01/21 BÀI ĐỌC I:  Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.  Kìa…