Day: December 27, 2020

Hêrôđê giết hết các con trẻ ở Bêlem

Thứ HAI, Lễ Các Thánh Anh Hài – 28/12/20 Bài Ðọc I: 1 Ga 1, 5 – 2,2“Máu Chúa Giêsu Kitô rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi Chúa, và chúng tôi loan…

Kinh cầu Thánh Giuse

Lạy thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ đất nước của chúng con. Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết, như ngài, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ. Xin ban trí thông minh khoa học cho những…