Day: December 26, 2020

Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan

CHÚA NHẬT, Lễ THÁNH GIA – 27/12/20 Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội…