Day: December 25, 2020

Không phải chúng con nói nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha

Thứ BẢY, Lễ Thánh TÊPHANÔ, Tử Đạo– 26/12/20 Bài Ðọc I: Cv 6, 8-10; 7, 54-59 “Kìa tôi xem thấy trời mở ra” Bài trích sách Tông Ðồ Công Vụ. Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân.…

Âm Hưởng của “Silent Night, Holy Night”

Nghe ‘Silent Night, Holy Night’ nhớ ngôi làng nhỏ bé Oberndorf OBERNDORF, Áo (NV) – Cứ mỗi năm vào Tháng Mười Hai khi âm hưởng của “Silent Night, Holy Night” vang vọng trong không gian là lúc luôn gợi nhớ trong tôi đến một một ngôi làng nhỏ bé Oberndorf hiền hòa yên bình bên dòng…