February 7, 2023

[Bilingual Christmas letter / thư song ngữ chúc mừng Giáng Sinh]

 Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2021/ Merry Christmas and Happy New Year 2021

Quý ông bà và anh chị em, bạn hữu xa gần rất quý mến/ Dear all my beloved folks near and far,

Học trò, linh mục Francis Quảng Trần, CSsR, nguyện chúc tất cả mọi người trong suốt mùa Giáng Sinh và năm mới 2021 săp đến có được: 

I, father Francis Quảng Trần of The Redemptorist Boston, wish that all of you during the Christmas Season the coming year 2021:

LOAN BÁO ngày Giáng Sinh của Chúa Giêsu như các thiên thần,

Let us PROCLAIM His birth like the angels,

CHIÊM NGẮM Hài Nhi như các mục đồng,

Let us ADORE Him like the shepherds,

 BỒNG ẮM Chúa Giêsu Thơ Bé như Đức Trinh Nữ Maria,

Let us EMBRACE Him like Mary.

 Chúc mừng Chúa Giáng Sinh và Một Năm Mới Được Nhiều Ơn Thánh,

MERRY CHRISTMAS and a Blessed New Year.

Quý mến/ With my love,

Linh mục Francis Quảng Trần CSsR/ Father Francis Quang Tran CSsR.

Boston, ngày 24 tháng 12 năm 2020/ Boston, December 24, 2020.–