Day: December 24, 2020

Thư song ngữ chúc mừng Giáng Sinh

[Bilingual Christmas letter / thư song ngữ chúc mừng Giáng Sinh]  Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2021/ Merry Christmas and Happy New Year 2021 Quý ông bà và anh chị em, bạn hữu xa gần rất quý mến/ Dear all my beloved folks near and far, Học trò, linh mục Francis Quảng Trần,…