Day: December 22, 2020

Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả

THỨ TƯ,  Ngày 23 tháng 12, 2020  -Mùa Vọng Bài Ðọc I: Ml 3, 1-4; 4, 5-6 (Hr 3, 1-4, 23-24) “Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi trước ngày Chúa đến”. Trích sách Tiên tri Malakhi. Ðây là những điều Thiên Chúa phán: Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi…

Các phép lạ của Linh mục Paul thành Moll

LTS: Cha Paul là một linh mục Dòng Biển Đức rất thánh thiện. Ngài làm được rất nhiều ơn lạ. Ngài được Chúa, Đức Mẹ Maria, các thÁnh và các linh hồn hiện ra với ngài. Dân chúng tuôn đến xin ngài cầu nguyện, khuyên bảo và chữa lành. Sau khi ngài chết được 3…

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại

Thứ Ba, Tuần 4 Mùa Vọng – 22/12/20 Bài Ðọc I: 1 Sm 1, 24-28 “Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu,…