Day: December 20, 2020

Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi

Thứ HAI, Tuần 4 Mùa Vọng – 21/12/20 BÀI ĐỌC I:  Dc 2, 8-14 “Đây người tôi yêu đến, nhảy qua núi”. Bài trích sách Diễm Ca. Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tựa hươu con. Đó, người đứng sau…

Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai

CHÚA NHẬT 4 Mùa Vọng – 20/12/20 Năm B  Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 “Nước Ðavít sẽ tồn tại muôn đời trước mặt Chúa”. Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi…