Day: December 18, 2020

Thiên thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra

Thứ BẢY, Tuần 3 Mùa Vọng – 19/12/20 BÀI ĐỌC I: Tl 13, 2-7. 24-25a “Thiên thần báo trước việc Samson sinh ra”. Bài trích sách Thủ Lãnh.       Ngày ấy, có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ Đan, tên là Manuel, có người vợ son sẻ. Thiên thần Chúa…

Kinh ông Thánh Giuse bầu cử

Lạy ơn Ông Thánh Giuse,Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông…