Day: December 17, 2020

Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít

Thứ NĂM, Tuần 3 Mùa Vọng – 17/12/20 BÀI ĐỌC I: St 49, 2. 8-10“Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa”. Bài trích sách Sáng Thế.  Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: “Hỡi con cái Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời cha…

Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Đavít

Thứ SÁU, Tuần 3 Mùa Vọng – 18/12/20 BÀI ĐỌC I: Gr 23, 5-8“Ta sẽ gây cho Đavít một mầm giống công chính”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.      Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Đavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là…