Day: December 15, 2020

Hãy thuật lại với Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng – 16-12-2020  Bài Ðọc I: Is 45, 6b-8. 18. 21b-26“Trời cao, hãy đổ sương mai!” Trích sách Tiên tri Isaia. Chính Ta là Chúa, và không có Chúa nào khác. Ta đã dựng nên ánh sáng và tối tăm. Ta đã dựng nên hạnh phúc và tai hoạ. Chính…