Day: December 13, 2020

Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?

THỨ HAI, Tuần III Mùa Vọng – 14-12-20- Thánh Gioan Thánh Giá Bài Ðọc I: Ds 24, 2-7. 15-17a “Ngôi sao từ nhà Giacóp mọc lên”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ lạc, và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ông, ông…

Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG, NĂM B – 13/12/18 Bài Ðọc I: Is 61, 1-2a. 10-11 “Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những…