Day: December 6, 2020

Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng

Thứ Hai, Tuần 2 Mùa Vọng – 07/12/20 Bài Ðọc I: Is 35, 1-10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu thoát các ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Sa mạc và hoang địa hãy vui mừng, đồng cỏ hoang hãy hoan hỉ và nở hoa; hãy nở hoa như cây thuỷ tiên, hãy tràn…