Day: December 3, 2020

Tin vào Chúa Giêsu hai người mù được chữa lành

Thứ Sáu, Tuần 1 Mùa Vọng – 04/12/20 Bài Ðọc I: Is 29, 17-24 “Ngày đó mắt người mù sẽ được xem thấy”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: Không còn bao lâu nữa, Liban sẽ trở nên lùm cây, và lùm cây sẽ trở nên cánh rừng. Ngày đó,…