Day: December 1, 2020

Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều

Thứ Tư, Tuần 1 Mùa Vọng – 02/12/20 Bài Ðọc I: Is 25, 6-10a“Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu,…