Day: November 28, 2020

Các con hãy tỉnh thức vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG B 29-11-2020 Bài Ðọc I: Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8“Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống”. Trích sách Tiên tri Isaia. Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Ðấng Cứu Chuộc chúng con: danh Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để…