Day: November 27, 2020

Các con hãy tỉnh thức để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến

Thứ Bảy, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 28/11/20 Bài Ðọc I: Kh 22, 1-7 “Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng sống, sáng ngời như thuỷ tinh,…