Day: November 25, 2020

Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt

Thứ Năm, Tuần 34 TN, Năm 2 – 26/11/20 (LỄ TẠ ƠN ) Bài Ðọc I: Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần từ trời xuống, có quyền năng cao cả, và đất rực sáng lên bởi vinh…

Thánh Đa Minh Mầu

Ngày 5 tháng 11 Thánh Đa Minh Mầu Linh Mục (1794-1858) Thánh Đa Minh Mầu sinh năm 1794 tại làng Phú Nhai, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu ngày nay. Cha là ông Gioan Mỹ và bà Maria Lang, gia đình Công giáo ngoan đạo. Ngay từ nhỏ cậu Mậu…