Day: November 24, 2020

Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất

Thứ Tư, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 25/11/20 Bài Ðọc I: Kh 15, 1-4 “Hãy xướng ca bài ca vãn Môsê và ca vãn Con Chiên”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy điềm lạ vĩ đại và huyền diệu khác trên trời, là bảy thiên…