Day: November 21, 2020

Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người và sẽ phân chia họ ra

 CHÚA NHẬT 34, LỄ CHÚA KITÔ VUA – 22/11/20 Bài Ðọc I: Ed 34, 11-12. 15-17 “Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên của Ta và Ta sẽ…