Day: November 14, 2020

Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 15/11/20 Bài Ðọc I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31“Nàng cần mẫn dùng tay làm việc”. Trích sách Châm Ngôn. Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu thốn vật…

Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng

Ngày 27 tháng 4: Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, Linh Mục. (1802-1850) Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1802 tại xã Tụy Hiền, xứ Kẻ Sài, tổng Trinh Tiết, tỉnh Hà Nội. Cha là người con thứ bốn trong một gia đình rất nghèo. Hồi còn nhỏ đã bị mồ côi cha mẹ nên…

Phúc thay những người tiếp cứu các Đẳng Linh Hồn

Thánh tiến sĩ Augustinô thường nói: “Tôi cầu nguyện cho những người quá cố, để khi các ngài lên chốn vinh quang muôn thuở, chính các ngài lại cầu nguyện cho tôi.” Thánh Brigita khẳng định đã nghe vang lên giữa lửa Luyện Ngục lời này: “Xin ban phần thưởng cho mọi người đã cứu…